Stuur een email naar een van de Europarlementariërs

Op 6 juli volgt nog een stemming in het Europees Parlement over de nieuwe taxonomie. Deze EU-Taxonomie voor duurzame activiteiten, zoals deze officieel heet, is een classificatiesysteem, waarmee bedrijven en organisaties getoetst kunnen worden op hun investeringen. DeGoedeZaak, een campagnesite dat zich onder meer inzet tégen kernenergie heeft hierom een campagne gestart om de laatste zes Nederlands MEP’s te overtuigen.

Ze hebben hierbij een laagdrempelige knop ingesteld om een voorbeeldbrief te sturen naar één van deze zes MEP’s. Nu is het gelukkig ook mogelijk om deze voorbeeldbrief aan te passen, en dus roepen we onze lezers op om van dit mechanisme gebruik te maken om vóór de taxonomie te stemmen.

Hieronder volgt onze voorbeeldbrief. Pas hem naar wens aan en plak hem in het venster van de voorbeeldbrief van DeGoedeZaak:

 

Beste [naam hier],

Ik stuur u dit bericht via DeGoedeZaak.org, een campagne site die wil dat u geen steun geeft aan de nieuwe taxonomie. U heeft de voorbeeldtekst waarschijnlijk al een behoorlijk aantal malen voorbij zien komen.

De nieuwe taxonomie is een belangrijk raamwerk voor de financiering van alternatieven naar stevige CO2 reductie. Het is daarin spijtig dat aardgas, onder druk van Duitsland, nog steeds een plek heeft, maar de inclusie van kernenergie doen mij bewegen u te mailen deze taxonomie wél te steunen.

Dat zit zo: zon en wind zijn periodieke vormen van energie. Als het niet hard genoeg (of te hard) waait, dan staan windturbines stil. ‘S nachts schijnt geen zon. Deze vormen van energie zijn dus wispelturig en niet inzetbaar op het moment wanneer wij deze nodig hebben. Dit is vervolgens op twee manieren op te lossen: 1. met energieopslag of 2. met aardgas.

Bij de eerste bestaat er simpelweg nog geen orde van grootte om ons bijvoorbeeld twee weken lang van energie te voorzien in slechte tijden, zoals afgelopen winter in Duitsland nog het geval was, en mocht deze wel komen is het zeer de vraag tegen welke kostprijs en welke hoeveelheid grondstoffen.

De tweede is dus favoriet, zoals we onder meer in Duitsland zien. Daar worden kerncentrales dichtgegooid, terwijl aardgascentrales worden gebouwd. Waarom aardgas? Omdat deze snel genoeg de wispelturigheid van zon en wind kan compenseren. Zonder deze aardgascentrales zullen we regelmatig blackouts hebben. Ergo, hoezo nul CO2?

Wel is het essentieel dat we eindelijk kernenergie uit het verdomhoekje halen en wel hierom:
1. Het is betrouwbaar. Het levert energie (stroom én warmte) 24/7.
2. Het is goedkoop. Het idee dat zon en wind goedkoop zijn, is een fabel en wordt al snel gecorrigeerd als we alle (verborgen) subsidies mee gaan rekenen. Kernenergie daarentegen is weliswaar complex, maar als we massaal kerncentrales bouwen, zullen de kosten vanzelf dalen. Ook hier geldt immers de wet van schaalvergroting en massaproductie.
3. Het is veilig. Per TWh aan opgewekte energie is het de meest veilige energievorm die we hebben. We hebben bovendien het geluk dat er in de EU geen RBMK reactors staan (van het type zoals in Tsjernobyl). Een kernramp van die orde is daarmee niet mogelijk in de EU.
4. Het kern’afval’ is in de toekomst te gebruiken om ons nog voor eeuwen van energie te voorzien. Kern’afval’ is namelijk voor 96% nog brandstof dat toekomstige vierde generatie reactors verder kunnen gebruiken. Het uiteindelijke échte afval is hiervan een kleine fractie blijft uiteindelijk nog zo’n 300 jaar radioactief. Dat kunnen we zonder problemen opslaan, bijvoorbeeld ondergronds in Finland.

Voor een verdere toelichting van de voors en tegens wijs ik graag nog even op dit stuk dat enige tijd terug is geschreven als reactie op een zoveelste campagne tegen kernenergie: https://www.collectifission.nl/en/2022/03/nuclear-is-green/

De taxonomie is een belangrijke fase in de verdere ontwikkeling van de EU richting nul CO2. Laten we nu goede keuzes maken en niet pas over twintig jaar erachter komen dat de ingeslagen dogmatische weg van zon en wind ons uiteindelijk niet bij nul CO2 kán brengen.

Ik wens u veel wijsheid in de stemming.

 

Author